• Kornkråke, Rook (Moholt, Trondheim)
  • Kornkråke, Rook (Øvre Leirfoss, Trondheim)
  • Kornkråke, Rook (Øra, Fredrikstad)
  • Kornkråke, Rook (Nykøbing, Danmark)
  • Kornkråke, Rook (Nykøbing, Danmark)
  • Kornkråke, Rook (Utsira)