• Egretthegre, Great White Egret (Øra, Fredrikstad)
  • Egretthegre, Great White Egret (Øra, Fredrikstad)
  • Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
  • Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
  • Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
  • Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)