• Gråhegre, Grey Heron (Sørvågen, Utsira)
  • Gråhegre, Grey Heron (Krokstadfjorden, Råde)
  • Gråhegre, Grey Heron (Krogstadfjorden, Råde)
  • Gråhegre, Grey Heron (Krogstadfjorden, Råde)
  • Gråhegre, Grey Heron (Krogstadfjorden, Råde)
  • Gråhegre, Grey Heron (Krogstadfjorden, Råde)