Fiskemåke

02/07/03—30/04/19
Fiskemåke, Mew Gull (Krogstadfjorden, Råde)
Fiskemåke, Mew Gull (Krogstadfjorden, Råde)
Fiskemåke, Mew Gull (Krogstadfjorden, Råde)
Fiskemåke, Mew Gull (Krogstadfjorden, Råde)
Fiskemåke, Mew Gull (Tautra, Frosta)
Fiskemåke, Mew Gull (Tautra, Frosta)
Fiskemåke, Mew Gull (Brentetangen, Rygge)
Fiskemåke, Mew Gull (Brentetangen, Rygge)
Fiskemåke, Mew Gull (Revlingen, Rygge)
Fiskemåke, Mew Gull (Revlingen, Rygge)
Fiskemåke, Mew Gull (Revlingen, Rygge)
Fiskemåke, Mew Gull (Revlingen, Rygge)