• Buskspurv

 • Finkefugl

 • Fluesnappere

 • Gjerdesmett og fossekall

 • Jernspurv og trostefugl

 • Kråkefugl

 • Lerker og svaler

 • Meiser og trekryper

 • Piplerker og erler

 • Sangere

 • Sidensvans

 • Spurver

 • Varslere og tornskate