• Grønnstilk, Wood Sandpiper (Ovenbukta, Råde)
  • Grønnstilk, Wood Sandpiper (Ovenbukta, Råde)
  • Grønnstilk, Wood Sandpiper (Ovenbukta, Råde)
  • Grønnstilk, Wood Sandpiper (Ovenbukta, Råde)
  • Grønnstilk, Wood Sandpiper (Oven, Råde)
  • Grønnstilk, Wood sandpiper (Sandebukta)