• Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
  • Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
  • Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
  • Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
  • Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
  • Rødvingetrost, Redwing (Tautra, Frosta)