Rødvingetrost

07/10/16—05/10/19
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Utsira)
Rødvingetrost, Redwing (Tautra, Frosta)
Rødvingetrost, Redwing (Tautra, Frosta)