• Svartstrupetrost, Black-throated Thrush (Nordskag, Frøya)
  • Svartstrupetrost, Black-throated Thrush (Nordskag, Frøya)
  • Svartstrupetrost, Black-throated Thrush (Nordskag, Frøya)
  • Svartstrupetrost, Black-throated Thrush (Nordskag, Frøya)
  • Svartstrupetrost, Black-throated Thrush (Nordskag, Frøya)
  • Svartstrupetrost, Black-throated Thrush (Nordskag, Frøya)