Rødhodevarsler

02/06/11
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)
Rødhodevarsler, Woodchat Shrike (Ryvingen, Mandal)