Grønnspett

23.05.2004—03.11.2018
Grønnspett, Green Woodpecker (Sande)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sande)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Torsnes, Fredrikstad)
Grønnspett, Green Woodpecker (Torsnes, Fredrikstad)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Huser, Asmaløy)
Grønnspett, Green Woodpecker (Huser, Asmaløy)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Skipstadkilen, Asmaløy)
Grønnspett, Green Woodpecker (Skipstadkilen, Asmaløy)